Flexibel Opvang

In overleg en bij voldoende animo is flexibele opvang ook mogelijk. Dit is dus opvang buiten de standaard openingstijden. De kosten voor opvang buiten de standaardopeningstijden worden per situatie bekeken.

Aanvraag extra opvang/ flexibele opvang
Het kan voorkomen dat u onverwacht opvang op een andere dag of tijdstip nodig heeft dan is afgesproken. U kunt hiervoor met het team van Vondelkids overleggen of een mail sturen naar info@vondelkids.nl. Is er ruimte dan zullen wij uw verzoek zo veel mogelijk inwilligen. Het dagdeel dat extra wordt afgenomen wordt de eerstvolgende maand in rekening gebracht.

Dagen ruilen
Incidenteel is het mogelijk om een dag kinderopvang te ruilen, alleen op voorwaarde dat het maximale aantal kinderen niet overschreden wordt.
Belangrijk daarbij is dat u dat tijdig (uiterlijk 2 weken vooraf) aanvraagt via info@vondelkids.nl