Praktisch Informatie

Openingstijden

Standaardopvang
Vondelkids is standaard op iedere werkdag van 7.30 uur tot 18.30 uur,
51 weken per jaar open met uitzondering van:
-  Nieuwjaarsdag
-  Pasen
-  Koninginnedag
-  Hemelvaartsdag en de vrijdag daaropvolgend
-  Pinksteren
-  Vanaf Kerst tot en met Oud & Nieuw
-  Op 5 december zijn wij om 16.00 uur gesloten.

1x per jaar is er een studiedag voor het team van Vondelkids Deze dag wordt ruim van te voren aangegeven op het prikbord en via de digitale nieuwsbrief van Vondelkids.

Brengen en ophalen van uw kind
De brengtijden zijn tussen 7.30 uur en 9.00 uur en de haaltijden tussen 16.00 uur en 18.30 uur. Het is belangrijk voor uw kind om altijd goed en duidelijk afscheid te nemen als u weggaat. Dit kunt u het beste doen, door uw kind over te dragen aan een leidster van Vondelkids De leidster zal u, samen met uw kind uitzwaaien.

Wij gaan ervan uit dat u als ouder uw kind zelf komt brengen en ophalen. Wordt uw kind op vaste dagen of incidenteel door een andere volwassene opgehaald, dan dienen wij dit vooraf te weten. Als het niet aan ons is doorgegeven, zijn wij genoodzaakt uw kind op het kinderdagverblijf Vondelkids te houden.
Aan personen beneden de 16 jaar worden de kinderen niet meegegeven, aan personen tussen de 16 en 18 jaar worden kinderen alleen meegegeven na schriftelijke toestemming van de ouders /verzorgers.

Indien uw kind buiten de afgesproken tijden gebracht of gehaald wordt, willen wij hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld. Dat kan eventueel persoonlijk of telefonisch.

Wendagen
Voordat de opvang van start gaat, kunt u uw kind tweemaal ca. 1,5 uur laten wennen aan onze kinderopvang. De eerste maal met u als ouder erbij en de tweede maal alleen. Eventuele extra wenmomenten worden in overleg bepaald.

Verjaardag / Feestdagen
Als uw kind jarig is, vieren we dit natuurlijk ook in Vondelkids Er worden slingers opgehangen en er wordt een stoel versierd voor de jarige. Tijdens de kringviering mag uw kind zijn traktatie uitdelen. Indien u hier echter geen prijs op stelt, kunt u dit doorgeven aan het team van Vondelkids.

Aan feesten zoals Carnaval, Sinterklaas en Kerstmis wordt speciale aandacht besteed. Sinterklaas wordt gevierd met eventueel een bezoekje door de Sint en Piet aan Vondelkids Het Sinterklaas feest wordt altijd afgesloten met een klein cadeautje. Ook wordt de schoen eenmalig neergezet in de weken ervoor. Met kerst besteden wij aandacht aan de sfeer in het kinderdagverblijf. Ook hebben wij een kerstdiner en vragen wij de kinderen netjes gekleed te komen. Verder besteden we natuurlijk aandacht aan; Pasen, Koninginnedag en de seizoenen. Dit doen we door middel van knutselen en verhaaltjes voor lezen over het thema.

Speciale verjaardagen van mensen zoals; papa, mama, opa of oma kunnen altijd worden aangeven bij het team van Vondelkids Wij zorgen dan dat het kindje wat moois kan knutselen, verven of maken voor degene die jarig is. Tevens maken wij wat moois met uw kind voor Vader- en Moederdag. En mocht een kindje een broertje of zusje krijgen, gaan wij vanzelfsprekend wat moois maken. Ook mag het kind trakteren bij ons om aan te geven dat het een broer of zusje erbij heeft gekregen.

Gezondheid, ziektes en ongevallen
Wanneer uw kind door ziekte Kinderopvang Vondelkids niet kan bezoeken, wordt van u verwacht dat u dit vůůr 9.00 uur aan het team bekend maakt. Afwezigheid van uw kind wegens ziekte kan niet worden gecompenseerd.

Het team van Vondelkids heeft geen medische bevoegdheid om een ziek kind adequaat verzorging te bieden. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van een ziek kind. Het personeel heeft ook niet de opleiding om medicijnen toe te dienen waarvoor een specifieke deskundigheid noodzakelijk is. Er wordt uitsluitend medicatie toegediend, wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft. U dient een medicatieformulier in te vullen en deze te voorzien van een handtekening.


Een kind dat ziek is kan niet door het team van Vondelkids worden verzorgd wanneer:

"    het extra zorg/aandacht nodig heeft vanwege het ziek zijn
"    het een temperatuur heeft boven 39 graden
"    het een besmettelijke ziekte heeft, aangegeven door huisarts of GGD, waarbij wering noodzakelijk is
"    het diarree heeft: meerdere malen waterdunne ontlasting, in relatie met verminderd algemeen welbevinden van het kind
"    het medicijnen nodig heeft waarvoor bij het toedienen specifieke deskundigheid wordt vereist
"    het medicijnen nodig heeft volgens een schema dat naar oordeel van het team van Vondelkids niet in het dagritme is in te passen.

Als ouder/verzorger bent u verplicht om aan het team van Vondelkids door te geven dat uw kind ziek is en welke ziekteverschijnselen het kind heeft.
Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst op het kinderdagverblijf wordt dat kenbaar gemaakt op het prikbord of via de digitale nieuwsbrief van Vondelkids
Wanneer uw kind ziek wordt tijdens de opvanguren in Vondelkids wordt u daarvan in kennis gesteld. In overleg met u wordt dan besloten wat voor actie wordt ondernomen. In een noodsituatie wordt uiteraard onmiddellijk de lokale arts of 112 alarmlijn gewaarschuwd.

Slapen
Uw kind neemt een slaapzak van thuis mee. Zo heeft uw kind altijd een slaapzak in de juiste maat en voor het juiste seizoen. Wanneer kinderen slapen met een knuffel, doekje of speen wordt dit ook van huis uit meegegeven.

Overige zaken
"    Het is verboden te roken binnen Vondelkids
"    Voor ieder kind een extra setje kleding (T-shirt/hemdje, broekje, truitje, sokjes e.d.) meegeven en voorzien van naam.
"    Alle jassen, tassen en slaapzakken van uw kind ook voorzien van naam.
"    Uw kind geen snoep of speelgoed meegeven (uitgezonderd knuffels).
"    Kinderopvang Vondelkids is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van zelf meegenomen speelgoed.
Er is op Vondelkids geen ruimte beschikbaar om buggy`s, kinderwagens of autostoelen te plaatsen