Tarieven

Prijzen zijn inclusief: luiers, verzorgingsmiddelen, ontbijt, lunch en warme
maaltijden, zuivel, vers fruit, tussendoortjes, warme/ koude dranken en speel/educatiematerialen.

Kosten en betalingen
De kosten van de opvang van uw kind voor de aangemelde dagen, wordt aan u schriftelijk bevestigd in contractvorm. Betaling geschiedt altijd via een automatische machtiging en wordt vooruit geïncasseerd. Het bedrag dat verschuldigd is voor de opvang, wordt telkens het volgende kalenderjaar opnieuw vastgesteld en herzien aan de hand van de reële kostenontwikkeling, waarbij als maatstaf wordt gehanteerd het CBS-prijsindexcijfer voor loonkosten, consumptieprijzen en overige kosten.

Facturen ontvangt u maandelijks via het door u opgegeven e-mailadres. Eenmaal per jaar ontvangt u een jaaropgave.

Plaatsing en opzegging
Plaatsing kan op de 1e of de 16e dag van de maand plaatsvinden. Vanaf 3 maanden na plaatsing van uw kind kunt u opzeggen. U dient dit dan wel tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk kenbaar te maken aan het team van Kinderopvang vondelkids via info@vondelkids.nl. Uitschrijving gaat altijd in op de laatste dag van de maand of bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd van het kind.

Voor vermindering van het aantal opvangdagen dient 2 maanden als overgangstermijn, bij vermeerdering gaat het op beschikbaarheid van het aantal kindplaatsen. Wijzigingen worden na schriftelijke bevestiging van zowel ouder(s) als vondelkids doorgevoerd.


Aantal dagen per week
Uren per maand
Uurprijs
Bruto maandprijs
5 Dagen
240
€ 6,84
€ 1.641,60
4 Dagen
192
€ 6,84
€ 1.313,28
3 Dagen
144
€ 6,84
€ 984,96
2 Dagen
96
€ 6,84
€ 656,64
1*  Dag
48
€ 6,84
€ 328,32