Visie & Beleid

De visie van vondelkids is eigenlijk heel simpel: wij willen graag dat kinderen het naar hun zin hebben bij ons, zich veilig en vertrouwd voelen, waardoor zij zich goed kunnen ontwikkelen op allerlei gebied.

Ons pedagogisch beleid geeft ouders een indruk van het pedagogisch klimaat binnen vondelkids Hoe wij naar de vier competenties uit de Wet Kinderopvang kijken: emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van waarden en normen. Ons pedagogisch beleidsplan ligt ter inzake op de locatie.

Wij streven met onze pedagogische aanpak enigszins aansluiting te vinden op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de overgang tussen thuis en vondelkids zo klein mogelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld voor slaapritme, het zindelijk worden, 'corrigeren' en belonen en het aanbieden van normen en waarden.

Als ouders moet u erop kunnen vertrouwen dat uw kind tijdens uw afwezigheid goed verzorgd en begeleid wordt en dat de ruimte waarin uw kind verblijft aantrekkelijk, veilig en schoon is. Ook mag u verwachten dat er zorgvuldig en liefdevol met uw kind wordt omgegaan en dat u met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunt bij het team van vondelkids en dat u voldoende geÔnformeerd wordt.

Contact met ouders is belangrijk voor ons. 's Ochtends is er altijd ruimte om informatie uit te wisselen over uw kind en als u tijd heeft staat er altijd een kopje koffie of thee klaar. Aan het eind van de dag wordt er door ons een overdracht gegeven en vertellen wij u hoe de dag van uw kind is verlopen. vondelkids doet dus niet aan geplande 10 minuten gesprek. Elke dag is er ruimte voor de zogenaamde 10 minuten gesprekken. Eens per jaar hebben wij een oudergesprek waarbij wij dieper in gaan op de ontwikkeling van uw kind. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar: spel, fijne en grove motoriek, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelstellingen
Vondelkids heeft als voornaamste doel de complete ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Dat vraagt om persoonlijke aandacht en daarmee een kleinschalige opzet, een vervangende thuisomgeving dus. Natuurlijk houden we hierbij rekening met uw wensen t.a.v. voeding, opvoeding en verzorging.
Er wordt een warme en huiselijke opvoedingssituatie gecreŽerd, waarin uw kind zich op zijn gemak kan voelen. Samen met de andere kinderen en het deskundige team van vondelkids kan uw kind zich vermaken en ontwikkelen op eigen tempo en niveau. Wij zorgen er dan ook voor dat uw kind zich veilig en prettig ontwikkelt in een liefdevolle, warme, professionele en leerrijke omgeving.

Vondelkids wil met zijn aanbod bereiken dat uw kind zich prettig voelt en basisvaardigheden opdoet om de stap naar de basisschool aan te kunnen.
Het team van voldelkids ondersteunt en stimuleert uw kind in de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van cognitieve kennis en het verwerven van inzicht in taal- en luistervaardigheden, sociaal - emotionele, lichamelijke en muzikale vaardigheden.