Inspectie overzicht

Bekijk een overzicht van alle inspecties door op de knop rechts te klikken.

Vondelkids voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen.

De inspectierapporten, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen en het pedagogisch beleidsplan liggen ook ter inzage op het kindercentrum.

Heeft u interesse? Kom kennis met ons maken!