Tarieven

Onze tarieven zijn altijd inclusief; luiers, verzorgingsmiddelen, ontbijt, lunch, biologische warme maaltijden, zuivel, vers fruit, tussendoortjes, warme/ koude dranken en speel/educatiematerialen.

Kosten en betalingen

De kosten van de opvang van uw kind voor de aangemelde dagen, wordt aan u schriftelijk bevestigd in contractvorm. Betaling geschiedt altijd via een automatische machtiging en wordt vooruit geïncasseerd.

Het bedrag dat verschuldigd is voor de opvang, wordt telkens het volgende kalenderjaar opnieuw vastgesteld en herzien aan de hand van de reële kostenontwikkeling, waarbij als maatstaf wordt gehanteerd het CBS-prijsindexcijfer voor loonkosten, consumptieprijzen en overige kosten.

Uurprijs
€ 8,50

Plaatsing en opzegging

Plaatsing kan op de 1e of de 16e dag van de maand plaatsvinden. U kunt na 1 maand opzeggen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan het team van Kinderopvang vondelkids via info@vondelkids.nl. Uitschrijving gaat altijd in op de laatste dag van de maand of bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd van het kind.

Heeft u interesse? Kom kennis met ons maken!