De visie van Vondelkids is eigenlijk heel simpel: wij willen graag dat kinderen het naar hun zin hebben bij ons, zich veilig en vertrouwd voelen waardoor zij zich op alle ontwikkelingsgebieden dus de opvoeddoelen goed kunnen ontwikkelen en zich goed voelen.

We letten op het welbevinden van het kind: wat heeft het nodig en hoe kunnen we ondersteuning bieden. Bijdragen aan de zelfstandigheid, het zelfbewuste, sociale en de evenwichtigheid van kinderen is ons doel.

Het welbevinden van het kind staat dus centraal. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen zich alleen maar verder kunnen ontwikkelen wanneer ze zich veilig en geborgen voelen. Dan gaan ze op ontdekkingsreis, de wereld verkennen. Kinderen moeten plezier hebben in hun wereldreis. En dat plezier willen wij bij Kinderopvang Vondelkids geven.

Elk kind is uniek, groeit en ontwikkelt zich op eigen tempo.  Het team van Kinderopvang Vondelkids begeleidt een kind hierbij op een liefdevolle manier. Daarbij bieden we een speelomgeving die veilig, leerrijk, hygiënisch en huiselijk is.

Kinderopvang Vondelkids wil met zijn aanbod bereiken dat het kind basisvaardigheden opdoet om de stap naar de basisschool aan te kunnen door aandacht te hebben voor taal en sociale vaardigheden.

Ook mag u verwachten dat er zorgvuldig en liefdevol met uw kind wordt omgegaan en dat u met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunt bij het team van vondelkids en dat u voldoende geïnformeerd wordt.

Contact met ouders is belangrijk voor ons. ‘s Ochtends is er altijd ruimte om informatie uit te wisselen over uw kind en als u tijd heeft staat er altijd een kopje koffie of thee klaar. Aan het eind van de dag wordt er door ons een overdracht gegeven en vertellen wij u hoe de dag van uw kind is verlopen. Vondelkids doet dus niet aan geplande 10 minuten gesprek.

Elke dag is er ruimte voor de zogenaamde 10 minuten gesprekken. Eens per jaar hebben wij een oudergesprek waarbij wij dieper in gaan op de ontwikkeling van uw kind. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar: spel, fijne en grove motoriek, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelstellingen

Vondelkids heeft als voornaamste doel de complete ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Dat vraagt om persoonlijke aandacht en daarmee een kleinschalige opzet, een vervangende thuisomgeving dus. Natuurlijk houden we hierbij rekening met uw wensen t.a.v. voeding, opvoeding en verzorging.

Er wordt een warme en huiselijke opvoedingssituatie gecreëerd, waarin uw kind zich op zijn gemak kan voelen. Samen met de andere kinderen en het deskundige team van vondelkids kan uw kind zich vermaken en ontwikkelen op eigen tempo en niveau.

Wij zorgen er dan ook voor dat uw kind zich veilig en prettig ontwikkelt in een liefdevolle, warme, professionele en leerrijke omgeving.

Vondelkids wil met zijn aanbod bereiken dat uw kind zich prettig voelt en basisvaardigheden opdoet om de stap naar de basisschool aan te kunnen.

Het team van Vondelkids ondersteunt en stimuleert uw kind in de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van cognitieve kennis en het verwerven van inzicht in taal- en luistervaardigheden, sociaal – emotionele, lichamelijke en muzikale vaardigheden.

Het pedagogische belidsplan, veiligheid, gezondheid en beleid ligt ter inzage op onze locatie.

Heeft u interesse? Kom kennis met ons maken!